Illustrasjon av fabrikken

Verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor!

Mandag 29. juni ble det kjent at Vestre skal bygge verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk på Magnor! Fabrikken vil skape mellom 30-70 nye arbeidsplasser - og bli et utstillingsvindu for inkluderende arbeidsliv!

Eidskog Arbeiderparti er svært stolte over og glade for den store satsningen i kommunen vår! At Vestre under en pandemi gjennomfører en slik investering har både nasjonal og internasjonal symbolverdi!

Vi vet at dette ikke ville vært mulig uten en stor lokal innsats! Det er mange som har jobbet svært hardt og godt over tid, og som må ha en stor del av æren for at dette lar seg realisere på den ønskede tomten, sier ordfører Kamilla Thue. Hun trekker særlig fram det gode samarbeidet med Kroksjøen vannverk, konsulent Georg Finsrud fra Scanwater, arealplanlegger Torfinn Smines, virksomhetsleder Steinar Grønnerud og fungerende varaordfører Espen Fjeldbu.

I tillegg har vi hatt et godt samarbeid med grunneier hvor det er inngått en opsjonsavtale om kjøp av grunn. Og ikke minst har et samstemt kommunestyre gjort sin del av jobben, mht reguleringsplan og infrastruktur til tomta.  Vi gleder oss til fortsettelsen!