portrettbilde ivar skulstad

Sommerhilsen fra leder

Kjære medlem 

Eidskog Arbeiderparti ønsker mer kontakt med sine medlemmer, og jeg som leder vil sammen med styret, understreke at partiet er en «medlemsstyrt» bevegelse, innenfor de lover og regler som gjelder for Arbeiderpartiet. Det skal være høyt under taket, - vi ønsker engasjement og tilbakemeldinger, om du er enig eller uenig i beslutninger/saker du er opptatt av. Ingen sak er for stor, ingen for liten. Ta kontakt med en av oss, det setter vi stor pris på!

I en krisetid ser vi verdien i sterke fellesskap og av en sterk, offentlig velferdsstat. Det samme gjelder i arbeidslivet der trepartssamarbeidet og et organisert arbeidsliv er det vi vender oss mot. Derfor vil Eidskog Arbeiderparti bidra til at fellesskapet vårt blir enda sterkere – forsvare den norske modellen, som nå blir satt på prøve og som nå leverer. 

Vi jobber for en aktiv næringspolitikk der staten sammen med privat kapital bidrar til å få bedrifter i gang igjen og til å videreutvikle tjenestesektor og industri. 

Koronakrisen har gitt Norge mange nye helter: helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, renholdere, portører og alle andre som holder    hjulene i gang på norske sykehus, ansatte i butikker, vektere, alle ansatte innenfor frontfagene som jobber til tross for at lønnsforhandlingene deres er satt på vent.

De som nå holder hjulene i gang under koronakrisen, de skal vite at Arbeiderpartiet gjør det som står i vår   makt for å gi dem gode trygge arbeidsplasser med hele, faste, stillinger også etter denne krisen.

Når krisen er over, så vil kommunenorge, private aktører, du og jeg møte mange og nye store utfordringer, slik også i Eidskog. Da er det godt å vite at vi har en ordfører som er svært arbeidsom, opptatt av fellesskapet, rettferdig fordeling og har innlevelse i hverdagsutfordringer som møter oss på forskjellige vis. Eidskog Arbeiderparti er stolte av Kamilla som vår dyktig ordfører og som arbeider sammen med mange andre, for å gjøre Eidskog til et enda bedre sted å bo og leve i.

Hilsen Ivar Skulstad,

Leder Eidskog Arbeiderparti