Nei til mer urettferdig fordeling

Eidskog Arbeiderparti og Eidskog Senterparti er sterkt uenig om regjeringa Solbergs avtale om nytt inntektssystem for kommunene. Hvor Høyre, Frp og Venstre ønsker å bruke inntektssystemet som tvangsmiddel for å få til flere kommunesammenslåinger.

original

Nei til mer urettferdig fordeling (Leserinnlegg i Glåmdalen 29.04.16)

Torsdag 22.04.16 la regjeringa Solberg, sammen med Venstre fram en avtale om nytt inntektssystem for kommunene. Hovedessensen i forslaget er å ta midler fra distriktene og gi til de større bykommunene, unntaket er noen få geografisk store distriktskommuner. I forslaget ligger det også inne at kommuner som har flere høyt utdannende innbyggere skal få mer penger på bekostning av at kommuner som ikke har det. Dessuten blir det skissert at rike kommuner skal få mer penger på bekostning av lavinntekts kommuner på sikt. Tradisjonell borgerlig politikk på sitt beste.

Venstre, Høyre og Frp vil derfor bruke tvang som virkemiddel for å få til kommunesammenslåing. Dette strider mot frivillighetsprinsippet fra 1995 og hva regjeringspartiene sammen med Venstre og KrF har tidligere sagt i Stortinget. Katta er virkelig ut av sekken. Venstre bidrar med mer pisk. Hadde de virkelig vært for frivillig kommunesammenslåing, hadde de ikke støttet forslag til nytt inntektssystem og heller latt kommunene utrede kommunesammenslåing først. Så enkelt er det. Venstre kan derfor være årsaken til at et dårlig faglig utredet forslag, med klar form for tvang og økt ulikhet mellom kommunene kan få flertall i Stortinget.

Heldigvis vil ikke virkningene av nytt inntektssystem være store før det har gått noen år, på grunn av inntektsgarantiordningen (INGAR). Som sikrer at endringer i inntektene til kommunene ikke reduseres radikalt på kort tid. Derfor bør kommunene ikke la seg stresse med kommunesammenslåing nå. Men på sikt kan forslaget fra Høyre, Frp og Venstre føre til en kraftig overføring fra distriktene og til de større bykommunene.

Så hvis dette forslaget til inntektssystem blir vedtatt, så må det være noe av det første vi endrer hvis vi vinner valget i 2017. Sammen med SV og Krf som også har uttrykt sin motstand mot forslaget. Slik at vi får et inntektssystem som gir en rettferdig fordeling og et likeverdig tjenestetilbud mellom kommunene.

Eidskog Arbeiderparti og Eidskog Senterparti

Alexander Berg Erichsen og Astrid Bergersen